Copyright

Alle rechten in verband met (de inhoud van) deze website, waaronder auteursrechten, berusten volledig bij FotoFlits .Het is de bezoeker/gebruiker van deze website niet toegestaan om de inhoud van deze website, waaronder begrepen alle hierin opgenomen foto’s, geheel of gedeeltelijk, elektronisch of anderszins te kopiëren, te hergebruiken noch om dit te reproduceren of in enige vorm te distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FotoFlits. Alle hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

FotoFlits.

+31756841742

info@fotoflits.com